usgym.nl

Wiskunde

Bij wiskunde leer je omgaan met getallen; wat zijn positieve en negatieve getallen, hoe werken breuken, welke bijzondere getallen (zoals bijvoorbeeld π) kennen we, in welke volgorde voer je berekeningen in een som uit, hoe reken je met haakjes, wat zijn de ggd en de kgv, hoe reken je met wortels, enz. Ook zul je ontdekken dat je behalve met getallen kunt rekenen met letters. Verder maak je kennis met allerlei zaken uit de meetkunde, figuren als een ruit en een kubus. Ook een parallellogram, een balk en cilinder en hun eigenschappen komen aan bod. Later leer je functies kennen en hun grafieken tekenen, snijpunten zoeken, verbanden leggen en hoeken berekenen. 

Het gaat bij wiskunde om oefenen, oefenen, oefenen. Door veel opgaven te maken krijg je handigheid en snelheid in het oplossen van een som. Daarbij is de weg naar het eindantwoord van groot belang; je moet al je tussenstappen opschijven! Je leert op die manier analytisch denken en wiskundige verbanden leggen. 

Als rekenen op de basisschool al jouw favoriete vak was, dan is wiskunde vast ook echt iets voor jou!

Als je iets naar beneden scrolt kan je een leuke quiz maken! Lukt het niet, dan kun je de hulpbestanden aanklikken. Veel plezier!

Quiz