usgym.nl

Spaans

¿Hablas español? Dat kan heel handig zijn want Spaans wordt wereldwijd veel gesproken!

Spaans is een Romaanse taal; een taal die zijn oorsprong vindt in het Latijn (net zoals bijvoorbeeld Frans, Italiaans en Portugees). Tegenwoordig hebben bijna 500 miljoen mensen Spaans als moedertaal en daarmee staat Spaans op de derde plek van de lijst van de wereldtalen. Het wordt gesproken in Zuid-, Midden-, Noord-Amerika en ook in Afrika en Europa. Spaans wordt ook in veel grote internationale bedrijven en organisaties als voertaal gebruikt.

Lijkt het je leuk om Spaans te kunnen? Vind je het interessant om een extra taal en cultuur te leren kennen? Wil je lessen krijgen die gericht zijn op de praktijk en alledaagse situaties? Dan is Spaans op het USG iets voor jou! Het USG biedt je de gelegenheid om lessen Spaans te volgen vanaf de 1e klas, als keuzevak in het rooster tijdens de VVV-lessen. Het vak wordt gegeven door een docent die Spaans als moedertaal heeft. 

Aan het einde van de 4e klas kun je, als je wilt, een examen afleggen van Instituto Cervantes. Het examen is niet verplicht, maar wel een aanrader. Het examen is namelijk internationaal erkend en helpt je op weg met studeren in het buitenland. De praktijk wijst uit dat leerlingen van het USG goede resultaten behalen.

¡Hasta pronto!

In deze landen spreekt men Spaans