usgym.nl

Science

Science is een echt wetenschapsvak en bevat elementen uit de biologie, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. Wat je leert bij dit vak in de eerste klas is veilig practicum doen, een eigen onderzoek opzetten en uitvoeren en een natuurwetenschappelijk verslag schrijven. Naast de vakinhoud en vaardigheden, staan het samenwerken en het geven van feedback centraal. Samen leer je meer en je kan elkaar helpen om tot diepere inzichten te komen. Door van elkaar en van de experts feedback te ontvangen, krijg je een beter inzicht in wat je al goed kan en wat je nog moet leren of verbeteren.

Je kan deze dag meedoen met een online les van Science! Scrol een stukje naar boven en doe mee! 

Practicumles