usgym.nl

The Rent Company

Computers zijn namelijk een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs, ook op het USG. Sommige vakken hebben een digitale lesmethode zoals biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. De andere vakken niet omdat de methode in het boek nog steeds het beste aansluit bij het gymnasium. De leerlingen nemen dus laptop en boeken mee. Wel wordt de laptop door alle vakken gebruikt bijvoorbeeld om extra stof op te zoeken, proeftesten en presentaties te maken. Ook dit schooljaar vragen wij de nieuwe eersteklassers een eigen laptop aan te schaffen of te huren.

Ouders en leerlingen zijn vrij om te kiezen waar zij hun laptops aanschaffen of huren. Het is mogelijk om bij Rent Company een 'alles-in-1-abonnement' af te sluiten.

Meer informatie vind je hier.