usgym.nl

Procedure van aanmelden en plaatsen

Om toegelaten te worden heb je een VWO advies van de basisschool nodig. Als je dat hebt en je besluit om te kiezen voor het USG dan is de eerste stap die je moet nemen het duidelijk maken bij jouw juf of meester op de basisschool. Jouw leerkracht verzorgt vervolgens de aanmelding digitaal. Je kan je bij ons niet zelf aanmelden. Wij volgen de afspraken die in Utrecht onder alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn gemaakt (de 'naar het VO' procedure, voor meer info klik hier: https://www.naarhetvo.nl).

Voor schooljaar '23-'24 heeft het USG 196 plaatsen in klas 1 beschikbaar.

Bent u niet in de gelegenheid om onze open dag te bezoeken dan kunt u uw vragen mij ook mailen.