usgym.nl

Ouderraad

De ouders van leerlingen van het USG worden vertegenwoordigd door een ouderraad. De belangrijkste taak van de ouderraad is het behartigen van de belangen van de ouders bij de schoolleiding. Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor het beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, ondergebracht in het Gregoriusfonds. Uit dit fonds worden o.a. museum- en theaterbezoek en diverse excursies (mede)gefinancierd. Tevens worden de verschillende leerlingenverenigingen gesubsidieerd en kan op diverse vlakken materiële steun aan de school worden verleend.

Er wordt ook twee of drie keer per jaar een VOX uitgegeven; een blad van ouders voor ouders van het USG. Hieronder kunt u er een bekijken. Wil u er meer inzien, klik dan hier: http://www.usgym.nl/vox-hieronymi