usgym.nl

Ondersteuning

NUOVO – de scholengroep waaronder het USG valt – maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Utrecht en Stichtse Vecht. Deze organisatie coördineert de basis- en extra ondersteuning voor leerlingen.

Basisondersteuning

De basisondersteuning op het USG bestaat uit de uitgebreide begeleiding via het mentoraat. Elke klas heeft een klassenmentor, deze blijft twee jaar mentor van deze klas. Naast de vaklessen die deze docent aan de klas geeft, geeft hij/zij er ook een mentorles en een studieles per week. In deze lessen wordt gewerkt aan de klassensfeer, aan plannen, leren leren, reflecteren op je werk, samenwerken enz. Ben je benieuwd wat de basisondersteuning nog meer inhoudt, stel je vragen dan aan Pauline of bekijk het filmpje hieronder.

Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig als het gaat om persoonlijke problemen, motivatieproblemen of leerproblemen. Ze zijn niet altijd in staat om deze problemen zelf of met behulp van een mentor op te lossen, of de juiste weg te vinden naar externe hulpverlening. De inzet van gespecialiseerde ondersteuning via het kernteam is dan gewenst. In een 1-op-1-gesprek kan je je vragen stellen aan Willemien of Marieke. Je kan eventueel ook een mailtje sturen. 

Als je specifieke vragen hebt die gaan over dyslexie, ga dan langs bij Deby. Zij kan je daar alles over vertellen.

Studiecoaching

Het USG heeft vier studiecoaches die geselecteerde leerlingen ondersteunen bij hun studievaardigheden. De studiecoaching is gericht op het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun leerproces en schoolwerkzaamheden. Dit gebeurt door leerlingen eerst inzicht te geven in hun eigen executieve vaardigheden. Wat zijn je sterke kanten en wat zijn je zwakke kanten? Vervolgens krijgen leerlingen door gesprekken en afspraken inzicht in wat ze concreet kunnen doen om hun zwakkere executieve vaardigheden zodanig te versterken dat ze meer houvast en grip krijgen op alle schoolwerkzaamheden. Uiteindelijk resulteert dit in betere schoolprestaties. 

Kernteam

Op het USG vormen de zorgcoördinatoren samen met enkele van de ondersteuners het kernteam. Het kernteam overlegt regelmatig over de gewenste ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. In dit overleg worden er afspraken gemaakt over verdere begeleiding van leerlingen. Het USG werkt samen met de zogenaamde ‘kernpartners’ in de ondersteuning van leerlingen. Die kernpartners zijn: de begeleider passend onderwijs, schoolmaatschappelijkwerk, leerplicht en jeugdzorg. Eventuele extra ondersteuning is beperkt in tijd en aard en is bedoeld om de leerling te helpen het onderwijs op eigen kracht en adequaat te kunnen volgen.

Lees meer op http://www.sterkvo.nl.

Vertrouwenspersonen

Voor als je iets kwijt wilt dat je niet met je mentor of je ouders of je vrienden kunt delen.

Er zijn twee vertrouwenspersonen op school waar leerlingen maar ook ouders met hun vragen/verhaal terecht kunnen. Zij kunnen door te luisteren, mee te denken en door te verwijzen misschien een oplossing zijn voor datgene waar je zelf niet uit komt.

Brugklaskamp: Terschelling