usgym.nl

Muziek

Muziek is een creatief vak maar ook een sociaal vak. Muziek maken doe je namelijk vaak niet alleen maar in kleinere of grotere groepen, samenwerken is dus een vaardigheid die veelvuldig aan bod komt. Leerlingen ontwerpen en componeren muziek door te zingen en instrumenten te bespelen. Ze luisteren naar bestaande of zelfgemaakte muziek, ze maken kennis met diverse vormen van muzieknotatie en noteren hun eigen muziek. Al doende ontwikkelen zij hun muzikale vaardigheden: ze leren hun (zang)stem goed te gebruiken, ontwikkelen hun gehoor, werken aan (motorische) speelvaardigheden. Ook hun maat- en ritmegevoel en kennis over muziek wordt vergroot.

Veel leerlingen vinden muziek best een spannend vak omdat er een groot verschil is in niveau binnen een klas. De een zit al jaren op piano- of vioolles, de ander zingt alleen onder de douche. Maar iedereen kan op zijn eigen niveau vooruitgang boeken en daar gaat het om! 

In de les