usgym.nl

Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Maatschappijleer

Bij Maatschappijleer leer je om kritisch naar de samenleving te kijken en om een eigen mening te vormen. Dit doe je natuurlijk mede op basis van de kennis die wordt aangereikt in de lessen.  Je wordt gestimuleerd om je te verplaatsen in alle verschillende mensen binnen onze Nederlandse samenleving. Dat moet je kunnen om de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes waar je alleen met jezelf te maken hebt, maar ook keuzes waarbij familie, vrienden of klasgenoten betrokken zijn. En dan zullen we ook nog keuzes moeten die voor de hele samenleving gelden. De burgers zijn namelijk de baas in ons land en samen moeten we bijvoorbeeld beslissen over: 

  • of je criminelen zwaarder of minder zwaar zouden moeten bestraffen 
  • bij welke leeftijd mensen met pensioen mogen gaan 
  • of we meer of minder vluchtelingen toelaten in Nederland 
  • of je DNA-gegevens van alle Nederlanders mag vastleggen in een databank 
  • of je als politieagente wel of geen hoofddoek mag dragen 
  • enz 

Maatschappijleer gaat dus over hoe mensen samen leven, hoe we in Nederland besluiten nemen en wat de rechten en plichten van burgers zijn. En dat is mooi en spannend, maar kan ook moeilijk en frustrerend zijn. 

Maatschappijwetenschappen

Terwijl Maatschappijleer verplicht is voor alle leerlingen in Nederland, kun je op het USG ook Maatschappijwetenschappen kiezen als keuzevak in de bovenbouw. Hier doe je dan ook eindexamen in.  

Ook bij Maatschappijwetenschappen is het vormen van een eigen mening belangrijk. Veel kennis en vaardigheden die je bij Maatschappijleer hebt opgedaan komen hier terug. Maar uiteraard wordt er ook verdiept. Aan hand van politieke en sociale concepten (begrippen) krijg je een soort gereedschapskist aangeboden om de wereld om je heen te kunnen analyseren en begrijpen. Je krijgt bij MAW ook les over internationale politiek, de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen en ook de ontwikkeling naar een moderne westerse samenleving. 

Naast je persoonlijke ontwikkeling is MAW bij uitstek het vak dat je voorbereid op een sociaalwetenschappelijke studie op de Universiteit, denk hierbij aan Politicologie, Bestuurskunde, Sociologie maar ook als je communicatiewetenschappen of journalistiek wilt studeren is MAW een goede voorbereiding.