usgym.nl

Lector

Lector Studiebegeleiding organiseert dagelijks na schooltijd huiswerkbegeleiding op het USG, voor leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Studiebegeleiding kan om verschillende redenen prettig of nodig zijn, zoals: 

  • moeite met organiseren, plannen en vooruitwerken
  • vakinhoudelijke problematiek / achterstanden
  • verkeerde leermethodiek en -strategie
  • thuis geen goede werkplek / teveel afleiding
  • weinig motivatie en/of discipline
  • specifieke leer- of gedragsproblematiek (zoals dyslexie, faalangst of adhd)

Tijdens de huiswerkbegeleiding werkt elke deelnemer volgens een persoonlijke dagplanning met zijn of haar studiebegeleider. De studiebegeleiders van Lector geven uitleg en oefening, overhoren en zorgen voor een prettige en productieve werksfeer.

Naast het maken en leren van het huiswerk voor de volgende schooldag wordt er voorbereid op overhoringen, en indien noodzakelijk extra gewerkt aan achterstanden. Daarnaast is er veel aandacht voor gestructureerd werken, leermethodiek, motivatie en zelfvertrouwen. Alle planningen, vorderingen en resultaten worden in het online leerlingvolgsysteem Homi bijgehouden en er is regelmatig contact met ouders, mentor en docenten.

De huiswerkbegeleiding op het USG vindt op elke schooldag plaats van 14:00 uur tot 18:00 uur, en is bestemd voor leerlingen uit klas 1 tot en met 6. Lector Studiebegeleiding hanteert voor onze leerlingen aangepaste tarieven.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze richten tot Owen Schaap.