usgym.nl

Latijn

Zie een Latijnse zin als een wiskundesom: je moet eerst heel goed puzzelen, voordat je een mooie zin kan maken. Dat vraagt heel wat van je denkvermogen. Latijn is de basis van veel moderne talen die je door de kennis van het Latijn makkelijker leert. Om het vertalen van een Latijnse tekst goed in de vingers te krijgen is kennis van grammatica heel belangrijk. Daarom werken de Klassieke talen heel nauw samen met het vak Nederlands. Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat je de grammaticale kennis die je nodig hebt bij Latijn, bij Nederlands ook leert!

Natuurlijk ben je niet alleen aan het vertalen, maar krijg je ook inzicht in de cultuur en geschiedenis van de Romeinen. Hierdoor ga je onze eigen westerse beschaving beter begrijpen.

Je begint in de eerste klas pas na de meivakantie met Latijn. Zo heb je eerst de tijd om het Griekse alfabet te leren en een goede basis te leggen waar je bij Latijn alleen maar meer profijt van zult hebben!

 

LESMETHODE LATIJN: SPQR 

Je kunt hieronder een voorbeeld zien uit de eerste les Latijn in het tekstboek en de grammatica en opdrachten bij de eerste les in het hulpboek.

 

Test jezelf! Tijdens de lessen Latijn op het USG zul je de antwoorden op al deze én meer vragen vinden!

Quiz: Wat weet jij al over de Romeinen?

De lesmethode