usgym.nl

Geschiedenis

Geschiedenis is een vak met prachtige verhalen. Je leert alles over vroeger; over hoe mensen leefden, over veranderingen op maatschappelijk en economisch vlak, over oorlogen die gewoed hebben, over de verandering van de positie van vrouwen, over vroegere politiek, over archelogische opgravingen, over oude volkeren en culturen enz. 

Het is leuk en interessant voor de historicus maar wat heeft de samenleving er eigenlijk aan? Kennis van wat er in het verleden gebeurd is, kan helpen om gebeurtenissen van nu te relativeren. Ook kunnen we, door goed te kijken naar hoe mensen vroeger handelden en leefden, voorkomen dat we bepaalde fouten weer maken. Je leert kritisch kijken naar het verleden en je legt verbanden tussen het verleden, het heden en de toekomst. Dat doe je op allerlei verschillende manieren; je leeft je in in de mens van vroeger, je zoekt informatie op, je luistert naar verhalen en je kijkt naar films.

Een vak dat gaat over het verleden maar dat heel belangrijk is om iets meer te begrijpen van heden en toekomst.