usgym.nl

Duits

Ook Duits behoort tot de moderne vreemde talen. Het heeft van oudsher een prominente plek op Nederlandse scholen. Van een goede beheersing van het Duits heb je voor zakelijke doeleinden profijt. De economische verbondenheid van Nederland met Duitsland is groot. Als je Duits spreekt, ben je voor veel werkgevers die handelen met Duitsland een stuk interessanter dan iemand die zich in Duitsland alleen maar in het Engels verstaanbaar kan maken.

Je begint met Duits in klas 2. Voor het in de vingers krijgen van de Duitse naamvallen is een goede grammaticale basis van groot belang. Die basis is bij Nederlands gelegd in klas 1. Je gaat aan de slag met het lezen, spreken, verstaan en schrijven van de Duitse taal. Dat doe je op een actieve en creatieve manier! Zo leer je op een leuke manier de taal van onze oosterburen!

Sinds een aantal jaren biedt de sectie Duits de leerlingen van klas 6 de mogelijkheid, een Goethe-examen af te leggen. Goethe-examens zijn internationaal erkende examens. Met een Goethe-certificaat op zak kun je overal in de wereld aantonen op welk niveau je het Duits beheerst. Goethe-examens zijn er vanaf het beginnersniveau A1 en lopen in moeilijkheidsgraad op via A2, B1, B2 en C1 naar C2, het hoogste niveau voor een niet-moedertaalspreker. Op het USG kunnen leerlingen examen doen op niveau B1, B2 en C1.

Hier vind je een voorbeeld van een Goethe-examen op B2-niveau.

Wil je meer informatie over de Duits-olympiade, klik dan hier.

Eens in de twee jaar doet een aantal van onze leerlingen mee met de Nationale Deutscholympiade. Al drie keer wist een leerling van het USG de finale te winnen. Hieronder zie je een filmpje van Diana, olympiadewinnares van 2020.

Maak hier de Duitsland-quiz!

Boeken voor Duits