usgym.nl

Chinees

Al sinds een aantal jaren biedt het USG de leerlingen die dat willen de gelegenheid om lessen Chinese taal en cultuur te volgen. Hierin leren zij niet alleen de basistaalvaardigheden Spreek- en Gespreksvaardigheid, Luistervaardigheid, Schrijfvaardigheid en Leesvaardigheid in het Chinees Mandarijn maar ontwikkelen zij ook hun interculturele competentie door zich te verdiepen in de Chinese cultuur.

China is een buitengewoon belangrijk en boeiend land en het Chinees is een prachtige taal. In februari 2022 zal de wereld zelfs weer getuige kunnen zijn van de Chinese gastvrijheid in de internationale sportwereld. Kijk maar eens in dit filmpje.

Eersteklassers die zich in het nieuwe schooljaar willen wijden aan de Chinese taal en cultuur kunnen wekelijks een lesuur volgen. De lessen worden gegeven door Claire Smulders, docente Chinees en vakdidactica Chinese taal en cultuur aan de Universiteit Leiden. Chinees is geen gemakkelijke taal, maar de ervaring leert dat leerlingen die er voldoende moeite voor doen (en die is niet groter dan voor bijvoorbeeld Grieks of Latijn) met succes en plezier Chinees kunnen leren. 

Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid om ook in leerjaar twee en drie lessen Chinees te volgen. Aan het einde van zowel het derde jaar kunnen leerlingen die dat willen bij het Confucius Instituut Groningen het Chinese staatsexamen HSK1 afleggen en daarmee een internationaal erkend certificaat behalen. Claire Smulders biedt leerlingen tevens de mogelijkheid om in een later stadium voorbereid te worden op het Nederlands staatsexamen Chinese taal en cultuur.