usgym.nl

Aardrijkskunde

Bij aardrijkskunde leer je over de aarde. Je ontdekt de wereld van dichtbij maar ook van veraf. Elke plek op aarde heeft een eigen naam én een eigen verhaal. Het gaat niet alleen over de wereld zoals die nu is, maar ook over de wereld zoals die zou kunnen worden.

Je leert dat jij zelf invloed hebt op je eigen leefomgeving. Denk aan klimaatverandering, watermanagement en duurzame energie, maar ook aan migratie, voedselongelijkheid, verstedelijking en grensconflicten. Aardrijkskunde geeft inzicht in samenlevingsvraagstukken die voor iedere burger van belang zijn: hoe houden we droge voeten, waar halen we onze energie vandaan en hoe richten we onze omgeving zo in dat deze voor iedereen leefbaar en veilig is?

Je houdt je dus bezig met actuele maatschappelijke thema's en je leert je eigen mening vormen en onderbouwen. Hierdoor ga je je meer betrokken voelen bij onze samenleving.

Wat weet jij al van aardrijkskunde? Doe hier de quiz!

Hieronder vind je een aantal linkjes naar onderwerpen die we behandelen in klas 1.

Waarom dorpen veranderen

Ontstaan en inrichting van Nederland

De cultuurshock

Megastallen

Aardrijkskundequiz! Scan de link met de camera van jouw telefoon.

Excursies

Docenten aardrijkskunde