usgym.nl

Aardrijkskunde

Welkom op het USG waar jij volgend jaar ook het vak aardrijkskunde gaat volgen. Dan gaat het niet alleen maar over waar een stad ligt (de topografie), maar ook waarom die stad zich daar gevormd heeft. Welke kenmerken heeft het gebied dat de groei van een stad mogelijk heeft gemaakt? En kunnen we in diezelfde stad in de toekomst ook nog blijven wonen of staat die dan onder water?

Het vak aardrijkskunde wordt weer populairder en wel met dank aan klimaatverandering, de voedselproblematiek en globalisering, waarbij landen steeds meer met elkaar verbonden zijn geraakt door sneller vervoer en bijvoorbeeld social media. We zijn soms beter op de hoogte hoe mensen op de hoogvlaktes van Bolivia leven, dankzij een wereldberoemde influencer, dan wat onze buren aan het doen zijn.

En aan het vak aardrijkskunde misschien ook de taak om de wereld weer een klein beetje mooier, makkelijker en vriendelijker te maken en wat fijn dat jij daar wellicht mee komt helpen. Want onze aardbol is best heel bijzonder, met prachtige landschappen en verrassende culturen. Ook deze dingen ga jij bestuderen bij het vak aardrijkskunde. Je leert niet alleen kennis maar ook veel aardrijkskundige vaardigheden. Hopelijk hebben wij over zes jaar potentiële nieuwe wereldleiders die zich sterk inzetten voor een beter klimaat, een gezonde, gelijkwaardige samenleving en innovatieve maar ook leefbare steden.

Wat weet jij nu al van aardrijkskunde? Doe hier een gave quiz!

En ken jij alle landen van Europa?! Doe dan hieronder ook een landenspel!

Excursies